Gå til innhold

Latest datasets

Bruksklasser

Oppdatert:5. juli 2022
Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.

Værdata

Oppdatert:5. juli 2022
Publikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner som står langs riks- og fylkesvegnettet. Alle værstasjonene har tilknyttet webkamera som viser jevnlig...

Rasteplasser

Oppdatert:5. juli 2022
Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.