Gå til innhold

Latest datasets

Nasjonale turistveger

Oppdatert:september 17, 2020
Stedfestede tekster og bilder om de nasjonale turistvegene.

Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Oppdatert:september 16, 2020
Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, ...

Mobilitetstjenester i NVDB

Oppdatert:september 16, 2020
Her finner du datasett om ferjestrekninger, gangadkomst, fortau, kollektivknutepunkt, rasteplasser, sykkelparkering, bussfelt o.l.