Om Dataportalen

Dataportalen har informasjon om hvilke datasett vi deler, og hvordan du kan få tilgang til dem. Datasettene er beskrevet i henhold til standarden DCAT-AP-NO (mer informasjon: https://doc.difi.no/dcat-ap-no/). Den er kompatibel med DCAT-AP, som brukes i EUs dataportaler.

Dataportalen inneholder også infomrasjon om API-er som er eksponert eksternt.

Informasjonen herfra leveres til den nasjonale felles dataportalen (https://data.norge.no/), og den nasjonale transportportalen (http://transportportal.no/).

Hvis du har spørsmål eller forslag til forbedringer kan du kontakte oss på e-post til data@vegvesen.no

Portalen er laget i åpen kildekode-verktøyet CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network), og vedlikeholdes av Statens vegvesen.

Personvern og informasjonskapsler

Google Analytics

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle opplysninger om hvordan brukerne bruker nettsidene, hvordan de finner fram, hva de søker etter og hvilke sider som blir mest brukt. Informasjonen kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Google Analytics lagrer deler av IP-adressen til brukerne, men siste oktett i adressen er fjernet av hensyn til personvernet (anonymizeIp). Google lagrer derfor ikke detaljert geografisk informasjon om brukerne, kun geografisk område eller kommune.

Google er databehandler og Statens vegvesen behandlingsansvarlig. Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

I personvernerklæringen vår finner du mer informasjon om hvordan Statens vegvesen behandler personopplysninger: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/personvern