Eierskifte

Statens vegvesen tilbyr en tjeneste via et grensesnitt (API), som gjør det mulig for tredjepartsaktører å legge til rette for kjøp og salg av kjøretøy for sluttbrukere. Det er lagt opp til at hele prosessen, fra eierskifte til omregistrering, skal gjøres via API-et.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Eierskifte
Beskrivelse Statens vegvesen tilbyr en tjeneste via et grensesnitt (API), som gjør det mulig for tredjepartsaktører å legge til rette for kjøp og salg av kjøretøy for sluttbrukere. Det er lagt opp til at hele prosessen, fra eierskifte til omregistrering, skal gjøres via API-et.
Endepunkts-URL https://umopel.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/eierskifter
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/index-eierskifte-og-omregistrering.html