Innsending kjøreseddel

Statens vegvesen tilbyr et API for innehavere med egne prøveskilt (årsprøvekjennemerker), slik at de selv kan opprette kjøresedler digitalt.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Innsending kjøreseddel
Beskrivelse Statens vegvesen tilbyr et API for innehavere med egne prøveskilt (årsprøvekjennemerker), slik at de selv kan opprette kjøresedler digitalt.
Endepunkts-URL https://sistesla.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/registrering/innmelding
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/index-kjoreseddel.html