Kjøretøyopplysninger (tekniske data enkeltoppslag)

Statens vegvesen tilbyr et REST-API for oppslag på tekniske kjøretøydata. Du kan slå opp med kjøretøyets understellsnummer eller registreringsnummer. Oppslaget gir et tilnærmet komplett og oppdatert datasett om kjøretøyet, men du får ikke eierinformasjon eller informasjon som kan identifisere eiere av kjøretøy. Tjenesten har en grense på maksimalt 50 000 kall per API-nøkkel per døgn.

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke og få innvilget en API-nøkkel. Kravene for å få innvilget en API-nøkkel er at du som bruker ikke allerede har en tilsvarende, aktiv API-nøkkel og at du ikke er utestengt fra tjenesten.

Bruk av opplysningene som hentes fra API-et må være i tråd med plikter som følger av annen lovgivning, se offentleglova § 7. Vi minner om at kjennemerke og understellsnummer regnes som personopplysninger, og at behandling av disse er underlagt krav til behandlingsgrunnlag som følger av personopplysningsloven.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Kjøretøyopplysninger (tekniske data enkeltoppslag)
Beskrivelse Statens vegvesen tilbyr et REST-API for oppslag på tekniske kjøretøydata. Du kan slå opp med kjøretøyets understellsnummer eller registreringsnummer. Oppslaget gir et tilnærmet komplett og oppdatert datasett om kjøretøyet, men du får ikke eierinformasjon eller informasjon som kan identifisere eiere av kjøretøy. Tjenesten har en grense på maksimalt 50 000 kall per API-nøkkel per døgn. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke og få innvilget en API-nøkkel. Kravene for å få innvilget en API-nøkkel er at du som bruker ikke allerede har en tilsvarende, aktiv API-nøkkel og at du ikke er utestengt fra tjenesten. Bruk av opplysningene som hentes fra API-et må være i tråd med plikter som følger av annen lovgivning, se offentleglova § 7. Vi minner om at kjennemerke og understellsnummer regnes som personopplysninger, og at behandling av disse er underlagt krav til behandlingsgrunnlag som følger av personopplysningsloven.
Endepunkts-URL https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/datautlevering/enkeltoppslag/kjoretoydata
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/index-enkeltoppslag.html
Tilknyttede datasett
Dokumentasjon
  1. https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/