Artsmangfold

Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Artsmangfold
Beskrivelse Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/artsmangfold
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk