Bruksklasser

Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegnummer og strekningsbeskrivelse. Merk at det juridisk sett er siste forskriftsversjon (veglistene) som er styrende, ikke NVDB datainnhold.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Bruksklasser
Beskrivelse Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegnummer og strekningsbeskrivelse. Merk at det juridisk sett er siste forskriftsversjon (veglistene) som er styrende, ikke NVDB datainnhold.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/bruksklasser
Landingsside https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk