Kart over vegnett – Elveg

Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense, høydebegrensninger, innkjøring forbudt, svingerestriksjoner og fysiske sperringer. Kommunevise filer i SOSI-format.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Kart over vegnett – Elveg
Beskrivelse Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense, høydebegrensninger, innkjøring forbudt, svingerestriksjoner og fysiske sperringer. Kommunevise filer i SOSI-format.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/elveg-vbase
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk