Geofaglige rapporter i Rapportweb

Statens vegvesens rapporter innen fagområdene geoteknikk, geofysikk, miljøgeoteknikk, hydraulikk, hydrologi, oseanografi, geologi, skred, drivsnø, naturfare, naturfareplan og vegteknologi.

Rapportene leveres som WMS- og WFS-tjeneste. I tillegg er det opprettet en visningstjeneste for dataene i ArcGIS Online: Rapportweb

Flere av kartlagene vises også direkte i Nadag.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Geofaglige rapporter i Rapportweb
Beskrivelse Statens vegvesens rapporter innen fagområdene geoteknikk, geofysikk, miljøgeoteknikk, hydraulikk, hydrologi, oseanografi, geologi, skred, drivsnø, naturfare, naturfareplan og vegteknologi. Rapportene leveres som WMS- og WFS-tjeneste. I tillegg er det opprettet en visningstjeneste for dataene i ArcGIS Online: [Rapportweb](https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d7d9d02d6fb4b70bfdfa955bdb3602a) Flere av kartlagene vises også direkte i [Nadag](https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/).
Landingsside https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/geofag/geoteknikk/geofaglige-rapporter-pa-nett/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU
  • Vitenskap og teknologi
  • Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post firmapost@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig
Standard https://www.ogc.org/standard/wms/
Utgivelsesdato 2020-10-01