Grunnundersøkelsesdatabasen GUDB

Statens vegvesens nyere grunnundersøkelser er lagret i en Quadri-modell og er åpent tilgjengelig. Nedlasting skjer gjennom programvaren Trimble Quadri, og dataene eksporteres derfra videre til bruk i Trimble Geosuite Presentasjon. Brukerveiledning for nedlasting av dataene finnes her.

Alt som ligger i GUDB er også overført til NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelser og kan inspiseres og lastes ned derfra. Dersom man skal jobbe videre med dataene i Quadri/Novapoint/Geosuite er det imidlertid raskere og bedre å laste dem ned fra GUDB-server.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Grunnundersøkelsesdatabasen GUDB
Beskrivelse Statens vegvesens nyere grunnundersøkelser er lagret i en Quadri-modell og er åpent tilgjengelig. Nedlasting skjer gjennom programvaren Trimble Quadri, og dataene eksporteres derfra videre til bruk i Trimble Geosuite Presentasjon. Brukerveiledning for nedlasting av dataene finnes [her](https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/geofag/brukerveiledning-nedlasting-av-grunnundersokelser-fra-gudb.pdf). Alt som ligger i GUDB er også overført til [NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelser](https://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/) og kan inspiseres og lastes ned derfra. Dersom man skal jobbe videre med dataene i Quadri/Novapoint/Geosuite er det imidlertid raskere og bedre å laste dem ned fra GUDB-server.
Landingsside https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/geofag/geoteknikk/gudb/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Øyvind Skeie Hellum
Vedlikeholders e-post Øyvind Skeie Hellum
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig
Utgivelsesdato 2015-07-01