Luftkvalitet

Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Luftkvalitet
Beskrivelse Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/luftkvalitet
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU
  • Miljø
  • Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk