Mobilitetstjenester i NVDB

Her finner du datasett om ferjestrekninger, gangadkomst, fortau, kollektivknutepunkt, rasteplasser, sykkelparkering, bussfelt o.l.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Mobilitetstjenester i NVDB
Beskrivelse Her finner du datasett om ferjestrekninger, gangadkomst, fortau, kollektivknutepunkt, rasteplasser, sykkelparkering, bussfelt o.l.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/mobilitetstjenester_i_nvdb
Landingsside http://nvdbtransportportal.vegdata.no/los1.html
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert