Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og inneholder blant annet følgende informasjon:

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegning og trafikkmodellering

APIet er basert på REST, og kan brukes til å hente de fleste grunnlagsdata i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dataene leveres på XML- eller JSON-format.

Eksempler på innhold i NVDB: Skilt, stikkrenner, belysningspunkt, kummer, rekkverk, skred, rasteplasser, tunneler, ferjekaier, trafikkulykker.

I dag kan det hentes til sammen mer enn 16 millioner objekter, fordelt på over 250 objekttyper. Alle objekttyper i NVDB er beskrevet gjennom en egen datakatalog. Merk at det er objekttypenes ID, og ikke objekttypenes navn, som benyttes ved spørringer mot APIet. De fleste data er tilknyttet europa-, riks- og fylkesveger. Et fåtall objekttyper er registrert på det øvrige vegnettet, blant annet fartsgrense. Alle objekttyper har en koordinat, for visning på kart.

Informasjonen er også tilgjengelig i http://vegkart.no, Statens vegvesens kartapplikasjon for å presentere data fra NVDB.

For nyheter om NVDB, følg oss på twitter.com/NVDBapi

Data og ressurser

Landingsside

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Nasjonal vegdatabank (NVDB)
Beskrivelse Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og inneholder blant annet følgende informasjon: * Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett * Oversikt over utstyr og drenering langs vegen * Ulykker og trafikkmengder * Grunnlagsdata for bruk i støyberegning og trafikkmodellering APIet er basert på REST, og kan brukes til å hente de fleste grunnlagsdata i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dataene leveres på XML- eller JSON-format. Eksempler på innhold i NVDB: Skilt, stikkrenner, belysningspunkt, kummer, rekkverk, skred, rasteplasser, tunneler, ferjekaier, trafikkulykker. I dag kan det hentes til sammen mer enn 16 millioner objekter, fordelt på over 250 objekttyper. Alle objekttyper i NVDB er beskrevet gjennom en egen datakatalog. Merk at det er objekttypenes ID, og ikke objekttypenes navn, som benyttes ved spørringer mot APIet. De fleste data er tilknyttet europa-, riks- og fylkesveger. Et fåtall objekttyper er registrert på det øvrige vegnettet, blant annet fartsgrense. Alle objekttyper har en koordinat, for visning på kart. Informasjonen er også tilgjengelig i http://vegkart.no, Statens vegvesens kartapplikasjon for å presentere data fra NVDB. For nyheter om NVDB, følg oss på twitter.com/NVDBapi
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/nasjonal-vegdatabank
Landingsside http://vegdata.no
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Dekningsområde Norge
Språk Norsk