Rasteplasser

Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Rasteplasser
Beskrivelse Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/rasteplasser
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig