Ruteplanlegger for sykkel

Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående.

Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet med dataetableringen har primært vært bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegnettet, og gjennom dette prosjektet ønsker vi å synliggjøre at sykkelvegdataene i NVDB har stor verdi også innen andre bruksområder.

Det finnes ikke noe offisielt nasjonalt datasett som enkelt gir mulighet for digital sykkelruteplanlegging, men NVDB-data i kombinasjon med andre datakilder vil kunne danne grunnlaget for et slikt datasett. Her er data fra NVDB supplert med blant annet stier, traktorveger og småstubber fra Open Street Map.

Vi tilbyr både tjenester (webløsning og API) og datasettene som ligger til grunn. Selve API'et er vegvesenets valige ruteplantjeneste, bare angi type=bike som parameter. Du kan også styre om du er en makelig eller sprek syklist, og om du vil utnytte eller unngå stier fra Open Street Map.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Ruteplanlegger for sykkel
Beskrivelse Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet med dataetableringen har primært vært bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegnettet, og gjennom dette prosjektet ønsker vi å synliggjøre at sykkelvegdataene i NVDB har stor verdi også innen andre bruksområder. Det finnes ikke noe offisielt nasjonalt datasett som enkelt gir mulighet for digital sykkelruteplanlegging, men NVDB-data i kombinasjon med andre datakilder vil kunne danne grunnlaget for et slikt datasett. Her er data fra NVDB supplert med blant annet stier, traktorveger og småstubber fra Open Street Map. Vi tilbyr både tjenester (webløsning og API) og datasettene som ligger til grunn. Selve API'et er vegvesenets valige ruteplantjeneste, bare angi type=bike som parameter. Du kan også styre om du er en makelig eller sprek syklist, og om du vil utnytte eller unngå stier fra Open Street Map.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/ruteplan_sykkel
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Dekningsområde Norge