Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format XML
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': 'Use NVDB api to download data in XML and JSON format', 'nb': 'Bruk NVDB-APIet for å hente data i XML- og JSON-format.'}
Documentationhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/, https://nvdb.atlas.vegvesen.no/
Has viewsFalse
Id1e0d7d7c-24a2-4300-ac35-8453fec2b118
Name translated{'en': 'Open data from NVDB api', 'nb': 'Åpne data fra NVDB api'}
Package id58707d7c-ce56-4f91-a5b8-25ac7ebb3d46
Position0
Stateactive
Typeapi
Navn Åpne data fra NVDB api
Beskrivelse Bruk NVDB-APIet for å hente data i XML- og JSON-format.
Type API