Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format JSON
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'nb': 'Bruk NVDB-APIet for å hente data i XML- og JSON-format.', 'en': ''}
Has viewsFalse
Id48a95121-d7f7-4c49-a35a-1eb0dafcb176
Name translated{'nb': 'Åpne data via NVDB api', 'en': ''}
Package id58707d7c-ce56-4f91-a5b8-25ac7ebb3d46
Position1
Stateactive
Navn Åpne data via NVDB api
Beskrivelse Bruk NVDB-APIet for å hente data i XML- og JSON-format.
Type