Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon 3.1. Den eksisterende Datex versjon 2.3 saneres 1. des. 2023

DATEX (specification for DATa EXchange between traffic and travel information centres) er en europeisk standard for utveksling av trafikkinformasjon mellom ulike aktører, og baserer seg på XML-meldinger.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkinformasjon (i DATEX-format)
Beskrivelse Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon 3.1. Den eksisterende Datex versjon 2.3 saneres 1. des. 2023 DATEX (specification for DATa EXchange between traffic and travel information centres) er en europeisk standard for utveksling av trafikkinformasjon mellom ulike aktører, og baserer seg på XML-meldinger.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkinformasjon
Landingsside https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/apne-data/et-utvalg-apne-data/datex/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av datex@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post datex@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Standard http://www.datex2.eu/