Statisk trafikkinformasjon i NVDB

Her finner du datasett om for eksempel statiske og variable skilt, vegoppmerkinger, bomstasjoner (inkludert satser for bompenger), signaler og reguleringer, omkjøringer o.l.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Statisk trafikkinformasjon i NVDB
Beskrivelse Her finner du datasett om for eksempel statiske og variable skilt, vegoppmerkinger, bomstasjoner (inkludert satser for bompenger), signaler og reguleringer, omkjøringer o.l.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkinformasjon_i_nvdb
Landingsside http://nvdbtransportportal.vegdata.no/los2.html
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert