Tunneler

Informasjon om tunneller på vegnettet

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Tunneler
Beskrivelse Informasjon om tunneller på vegnettet
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/tunneler
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk