Vegnett og vegregulering i NVDB

Denne publikasjonen dekker statiske data om vegnettet som type veg, høyde, bredde, bro, tunnel, inklusive sykkel- og gangveger. I tillegg vil du finne datasett om reguleringer som vegoppmerking, fartsgrenser og omkjøringer.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Vegnett og vegregulering i NVDB
Beskrivelse Denne publikasjonen dekker statiske data om vegnettet som type veg, høyde, bredde, bro, tunnel, inklusive sykkel- og gangveger. I tillegg vil du finne datasett om reguleringer som vegoppmerking, fartsgrenser og omkjøringer.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/vegnet_og_vegregulering_i_nvdb
Landingsside http://nvdbtransportportal.vegdata.no/los3.html
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert