Fant 3 datasett

Grupper: Transportdata Formater: CSV

Filtrer resultater
  • Nasjonal vegdatabank (NVDB)

    Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og...
  • Mobilitetstjenester i NVDB

    Her finner du datasett om ferjestrekninger, gangadkomst, fortau, kollektivknutepunkt, rasteplasser, sykkelparkering, bussfelt o.l.
  • Statisk trafikkinformasjon i NVDB

    Her finner du datasett om for eksempel statiske og variable skilt, vegoppmerkinger, bomstasjoner (inkludert satser for bompenger), signaler og reguleringer, omkjøringer o.l.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).