Skip to content

Latest datasets

Sjekk førerkort-API

Updated:October 22, 2020
API for å sjekke hvilke førerrettigheter en person har. Man trenger personnummer (11 siffer) og etternavn for å gjøre oppslag.

Trafikkmeldinger

Updated:October 17, 2020
Hendelsespublikasjonen inneholder informasjon om hendelser på eller langs veg som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko. ...

Saksbehandlingssystem for trafikkulykker

Updated:October 16, 2020
Trafikkulykkeregisteret i Statens vegvesen er et saksbehandlingssystem for registrering, rapportering og analyse av trafikkulykker på norske veger. Trafikkulykkeregisteret ...