Skip to main content

Latest datasets

Periodisk kjøretøykontroll

Updated:May 30, 2024
Datasettet inneholder data om utførte periodiske kontroller og etterkontroller (EU-kontroll) I datasettet finnes det informasjon om kjøretøyene som har vært kontrollert,...

Trafikkdata

Updated:January 18, 2024
Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra trafikkmålinger fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens...

Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Updated:September 25, 2023
Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon...