Veg og transport

Datasett som administreres av veg- og transportavdelingen (VT). (For en del datasett har forskjellige avdelinger ansvar for deler av arbeidet. Disse datasettene er ført opp under begge de aktuelle avdelingene)