9 datatjenester funnet

Filtrer resultater
 • Kjøretøyopplysninger (tekniske data enkeltoppslag)

  Statens vegvesen tilbyr et REST-API for oppslag på tekniske kjøretøydata. Du kan slå opp med kjøretøyets understellsnummer eller registreringsnummer. Oppslaget gir et tilnærmet...
 • Ferjedatabanken

  Ferjedatabanken henter ferjestatistikkdata og inntektsdata fra det nasjonale billetteringssystemet AutoPASS fra ferje som eies av Statens vegvesen. Databasen inneholder data...
 • Ferjepriser

  Ferjebillettprisene hentes ut av det nasjonale ferjebillettsystemet AutoPASS for ferje. Systemet benyttes aktivt til prisberegning av reiser som betales via systemet, noe som...
 • NVDB Les (Nasjonal vegdatabank)

  Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).
 • Innsending kjøreseddel

  Statens vegvesen tilbyr et API for innehavere med egne prøveskilt (årsprøvekjennemerker), slik at de selv kan opprette kjøresedler digitalt.
 • Eierskifte

  Statens vegvesen tilbyr en tjeneste via et grensesnitt (API), som gjør det mulig for tredjepartsaktører å legge til rette for kjøp og salg av kjøretøy for sluttbrukere. Det er...
 • eCoC

  eCOC er a) en samsvarserklæring som bekrefter at det aktuelle kjøretøyet kjøretøy er i samsvar med en bestemt typegodkjenning, og b) tekniske data for det aktuelle kjøretøyet....
 • Endre leasingtaker

  Leasingtaker-API tilbyr muligheten for at leasingselskaper selv kan endre leasingtaker på egne kjøretøy digitalt.
 • Register for parkeringstillatelser

  API-et kan benyttes av leverandører av parkeringssystemer til å melde inn nye parkeringstillatelser for forflytningshemmede eller endringer i disse. Det kan også brukes for å...